Quick Wipes čistící ubrousky bez aldehydu

Kód produktu: 26-66196

Dezinfekční ubrousky pro obzvláště rychlou dezinfekci a čištění povrchůzdravotnických prostředků

  • bez aldehydů, fenolů a fosfátů
  • účinný do 2 minut
  • baktericidní (včetně TBC, MRSA) / levurocidní
  • omezená virucidita podle RKI (včetně HBV, HCV, HIV, herpes simplex, chřipky) a virucidita proti adenovirům a norovirům (podle DVV 2012).
  • Vlhčené ubrousky napuštěné roztokem účinné látky
  • Zásobník na 120 ubrousků

 

Rychlé ubrousky

Vlhčené ubrousky - bez aldehydů a fenolů,
Pro obzvláště rychlou dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků.

Doba účinku max. 2 minuty:
Baktericidní (vč. TBC, MRSA / kvasinkový).
- omezené spektrum virucidního účinku, účinný proti neobaleným adeno-, noro- a rotavirům a všem enveloepd virům (vč. HBV, HCV, HIV, herpes simplex, corona virus, virus chřipky a virus spalniček).

Pouze pro použití na površích kompatibilních s alkoholem!

Použití: Sáček roztrhněte podél perforace, vezměte první utěrku ze středu role a protáhněte ji otvorem v obalu. Vraťte kryt zpět. Ubrousky se nyní podávají automaticky.

Upozornění. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. nádobu udržujte těsně uzavřenou. Při vniknutí do očí: Vyplachujte několik minut vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno odstranit. Pokračujte v oplachování. POKUD podráždění očí přetrvává. Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

Vědecké údaje: Prof. Dr.R.Schubert, Frankfurt/M., VAH vč. EN 13624+ EN 13727, 2006-05 | Prof. DR. H. - O. Werner, Schwerin, VAH vč. EN 13624+, EN 13727, 2009-09, 2017 - 08; EN 16615, 2016-06; EN 14476 + DVV 2012, 2017-08 | Dr. H. Brill, Hamburg, EN 14561 + EN 14562, 2009 - 06; MRSA 2009 - 07; Long-time effect / Remanence vč. EN 13697, 2008 - 01 | Dr. J. Höffler, Hamburg, EN 1040, 2009-05; EN1275 + EN1276, 2009 - 04 | Dr. J. Steinmann, Brémy, BVDV, 2003 - 11, Vaccinia, 2006-05; Adeno, 2006-05

Složení:
100 g roztoku účinné látky obsahuje: 45 g ethanolu, 15 g isopropanolu, 0,1 g chlorhexidin diglukonátu, 0,08 g trialkyl ethoxy amonium propionátu, 0,05 g alkylaminových derivátů.

 

Nakoupit Ubrousky na e-shopu


Cena na dotaz

+

Související produkty

Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás