Přístroj Endo-Pat2000

Endotheliální dysfunkce je nejranější stádium počínajícího kardiovaskulárního onemocnění.

Přístroj Endo-Pat2000 umožňuje neinvazivně změřit endotheliální funkci a kvantifikovat její případnou dysfunkci stanovením RHI (Reactive Hyperemia Index). Zároveň vypočítá Augmentační index AI.

Princip měření:

Principem měření je analýza tzv. PAT signálu (Periferního Arteriálního Tonusu) . PAT technologie je klinicky ověřeným oknem do kardiovaskulárního a autonomního nervového systému. Pro tento účel vyvinula firma Itamar snadno použitelný jednorázový neinvazivní PAT senzor. Data snímaná ze senzoru jsou přenášena do PC a analyzovaná vyspělými digitálními procesními algoritmy

PAT signál:

PAT signál se snímá z PAT senzorů, umístěných na ukazováčcích obou rukou ve třech po sobě jdoucích 5 minutových fázích. První fáze je klidová, ve druhé fázi dojde k úplné okluzi na jedné paži a ve třetí fázi se měří odezva Pat signálu na okluzi.
Celé vyšetření trvá cca 20 minut.

Ukázky výsledné obrazovky:

Normální endoteliální funkce Endoteliální dysfunkce

Po automatickém výpočtu je možné vygenerovat pdf report:
Klinické studie:

Firma Itamar spolupracuje s vedoucími výzkumnými a lékařskými pracovišti po celém světě. PAT technologie js součástí výzkumných programů jako jsou v institucích jako jsou Framingham Heart Study, Mayo Clinic, Harvard School of Medicine, Boston University, New England Medical Center, Yale University, Pittsburgh University Medical Center, Mount Sinai NY, Cedars-Sinai, Johns Hopkins University, Emory University a mnoha dalších.

Bylo provedeno globálně již více než 100.000 testů a prodáno přes 400 přístrojů v 50 zemích.

K dispozici je velké množství klinických srovnávacích studií, protokolů a abstrakt a probíhá celá řada farmakologických studií účinků léků ve fázi jejich klinických testování využívajících PAT technologii.

Ke stažení


Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás