Úvod Právni upozornění

Právni upozornění

Skutečnosti obsažené v této prezentaci slouží pouze k podání rámcové informace jejímu adresátu a nejsou reakcí na žádné specifické požadavky. Zejména pak nejsou výsledkem poradenské činnosti anebo profesionálním doporučením ze strany společnosti MEDIAL spol. s .r.o.. Jako takové nejsou tyto informace způsobilé být podkladem pro žádná obchodní rozhodnutí o skutečnostech v této prezentaci obsažených anebo diskutovaných mezi adresátem prezentace a společnosti MEDIAL spol. s .r.o.. Při vědomí skutečností výše uvedených, adresát této prezentace nese plnou odpovědnost za jakékoliv důsledky spojené s dalším využitím tohoto materiálu a obchodní rozhodnutí a to včetně vstupování do závazkových vztahů s třetími stranami. Společnost MEDIAL spol. s .r.o. disponuje veškerými autorskými právy k této prezentaci a informacemi v ní obsaženými. Bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti MEDIAL spol. s .r.o. není dovoleno tuto prezentaci, ani její části jakýmkoliv způsobem kopírovat, reprodukovat, šířit anebo jinak zpřístupňovat.