Úvod Právni upozornění

Právni upozornění

Skutečnosti obsažené v této prezentaci slouží pouze k podání rámcové informace jejímu adresátu a nejsou reakcí na žádné specifické požadavky. Zejména pak nejsou výsledkem poradenské činnosti anebo profesionálním doporučením ze strany společnosti MEDIAL spol. s .r.o.. Jako takové nejsou tyto informace způsobilé být podkladem pro žádná obchodní rozhodnutí o skutečnostech v této prezentaci obsažených anebo diskutovaných mezi adresátem prezentace a společnosti MEDIAL spol. s .r.o.. Při vědomí skutečností výše uvedených, adresát této prezentace nese plnou odpovědnost za jakékoliv důsledky spojené s dalším využitím tohoto materiálu a obchodní rozhodnutí a to včetně vstupování do závazkových vztahů s třetími stranami. Společnost MEDIAL spol. s .r.o. disponuje veškerými autorskými právy k této prezentaci a informacemi v ní obsaženými. Bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti MEDIAL spol. s .r.o. není dovoleno tuto prezentaci, ani její části jakýmkoliv způsobem kopírovat, reprodukovat, šířit anebo jinak zpřístupňovat.

")
Na našem webu www.medial.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.