Přístroj Age reader

Přístroj Age Reader slouží k neinvazívnímu stanovení kardiovaskulárního rizika. Toto stanovení se provádí fotometrickým změřením množství AGEs (konečných produktů pokročilé glykace). Vyšší hladina AGEs než predikovaná indikuje kardiovaskulární, renální nebo diabetické onemocnění.

AGES:

AGEs (konečné produkty pokročilé glykace) hrají klíčovou roli při rozvoji chronických s věkem spojených chorob, jako je například cukrovka, selhání ledvin a onemocnění kardiovaskulárního systému. Úroveň AGE v dlouhověkých tkáních (ne v krvi) slouží jako paměť glykometabolické a oxidační zátěže a je hodnotným ukazatelem komplikací kardiovaskulárního systému.

Až dodnes bylo náročné změřit množství konečných produktů pokročilé glykace u pacientů, protože existující metody jsou buď nákladné, časově náročné, postrádají určitost, obtížně se reprodukují, anebo jsou invazivní.

Více informací o AGEs je možné získat na adrese                                                       http://www.diagnoptics.com/advanced-glycation-endproducts/

Přístroj Age Reader mu

AGE Reader mu je přístroj ke stanovení AGEs bez nevýhod výše zmíněných metod. Nejmodernější zařízení nabízí jednoduché neinvazivní řešení, které umožní stanovit množství konečných produktů pokročilé glykace za 12 sekund. Informace získané pomocí AGE Reader mu mohou pomoci lékařům lépe zaměřit léčbu u pacientů s nejvyšším rizikem komplikací. To zahrnuje i pacienty trpící cukrovkou, selháním ledvin, ale také akutními problémy jako jsou akutní srdeční syndromy a sepse. Kromě toho je AGE Reader skvělým nástrojem na poli výzkumu.

Více informací o kardiovaskulárním riziku najdete na adrese

http://www.diagnoptics.com/cardiovascular-risk/

Součástí přístroje Age Reader mu je off-line Age Reader Graph, který po zadání dat pacienta a naměřené jeho hodnoty vygeneruje report s grafickým znázorněním, zda je naměřená hodnota AGEs v rozsahu odpovídajícímu věku pacienta nebo zda se nenachází v pásmu zvýšeného rizika.

Ukázka výsledného reportu:


Více informací o přístroji Age Reader mu je možné získat na adrese

http://www.diagnoptics.com/age-reader/

nebo na videu

http://www.youtube.com/watch?v=Q4MekMI1R7U

Ke stažení


Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás