BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card 12 Tests

Kód produktu: 33-852-012

Cena na dotaz

+

POUŽITÍ

Binax NOW® Legionella TEST je rychlá in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení Legionella pneumophila sérotyp 1 v moči pacientů s příznaky pneumonie. Ve spojení s kultivací a dalšími metodami je pomůckou k určení předpokládané diagnózy Legionellové infekce (tzv. Legionářské nemoci) způsobené Legionella pneumophila sérotyp 1.

 

SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU

V roce 1976 vypuklo na sjezdu amerických Legionářů ve Philadelphii akutní horečnaté respirační onemocnění v rozpětí od lehkého onemocnění k fatální pneumonii 1. Bylo nazváno Legionářská nemoc a je způsobena mikroorganizmem Legionella pneumophila. Nemoc se vyskytuje v epidemické i endemické formě a sporadické případy nejsou rozpoznatelné od ostatních respiračních onemocnění jen podle klinických příznaků. Ročně je zaznamenáno asi 25 000 (2) až 100 000 (3) případů infekce Legionellou v USA s mortalitou od 25% do 40% (2). Mortalita může být snížena správnou a rychlou diagnostikou a následnou antimikrobiální terapií. Známými rizikovými faktory jsou imunosuprese, kouření, konzumace alkoholu a průvodní pulmonální nemoci (2). Mládež a starší lidé jsou k nemoci vnímavější (4-6).
 Legionella pneumophila je zodpovědná za 80 – 90% nahlášených případů legionelových infekcí. Legionella pneumophila sérotyp 1 způsobuje více než 70% těchto legionelóz 2,7,8. Současné metody pro laboratorní stanovení pneumonií způsobených Legionella pneumophila vyžadují pro přesnou diagnózu vzorek z dýchacích cest (sputum, bronchiální výplach, transtracheální aspirát, plicní biopsii) nebo dvojici vzorků séra (sérum pacienta v akutní fázi a druhý vzorek pokud se pacient již zotavuje). Tyto techniky zahrnují legionelovou kulturu, přímou fluorescenční protilátku, DNA probu a nepřímou fluorescenční protilátku. Všechny tyto metody vyžadují adekvátní množství vzorku nebo sbírání séra po dvou nebo šesti týdnech. Omezením je to, že jedním z příznaků legionářské nemoci je nedostatečná produkce sputa 8,9. U mnoha pacientů je potřeba použít invazivní metody pro získání vzorku. Sérologická diagnóza je obvykle svou podstatou retrospektivní, ale i tak je spolupráce pacientů při získávání nezbytných vzorků špatná.

Binax NOW® Legionella TEST poskytuje rychlou diagnózu Legionella pneumophila sérotyp. Detekuje specifický rozpustný antigen vylučovaný v moči pacientů s legionářskou nemocí 10-14. Legionella pneumophila sérotyp 1 antigen byl detekován u pacienta již po třech dnech po prvních příznacích 15. Test je rychlý a dává výsledky během 15 minut. Hlavní výhodou je, že používá jako vzorek moč, která je pohodlně dosažitelná a transportovatelná a antigen je v ní prezentován v časné i pozdní fázi nemoci 15.

QC Certifikáty


Související produkty

Rychlý kvalitativní test k detekci protilátek proti bakterii Treponema pallidum.

cena: na dotaz

Rychlý test pro stanovení antigenu GDH a toxinů A a B bakterie Clostridium difficile v jediné detekční kazetě.

cena: na dotaz
Rychlý test pro stanovení Streptococcus B
cena: na dotaz

Rychlý test pro stanovení antigenu GDH a toxinů A a B bakterie Clostridium difficile v jediné detekční kazetě.

cena: na dotaz

Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás

")
Na našem webu www.medial.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.