Techlab C. difficile Quik Chek Complete 25T CE

Kód produktu: 33-T30525C
POUŽITÍ
TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE™ test je rychlá membránová enzymová imunoanalýza pro detekci antigenu GDH (glutamát dehydrogenázy) a toxinů A a B bakterie Clostridium difficile v jediné detekční kazetě. Test prokazuje GDH jako antigen a detekuje přítomnosti C. difficile ve vzorcích stolice. U osob s podezřením na onemocnění způsobené bakterií Clostridium difficile prokazuje přítomnost toxigenního kmene C. difficile detekcí toxinů A a B. Je určen pro rychlou diagnosticku při podezření na onemocnění způsobené C. difficile. Stejně jako u ostatních testů detekujících C. difficile je třeba výsledky vždy hodnotit v souvislosti s anamnézou a aktuálním klinickým stavem pacienta.

POUZE PRO IN VITRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ.

KLINICKÝ VÝZNAM
Po léčbě antibiotiky dochází u mnoha pacientů k výskytu gastrointestinálních obtíží různého stupně intenzity, od klinicky málo významných průjmů až po závažně probíhající pseudomembranózní kolitidu. Mnoho z případů lehčích forem postantbiotických gastrointestinálních obtíží a většina případů pseudomembranózní kolitidy je způsobena toxigenními kmeny bakterie Clostridium difficile (1). Jedná se o oportunní anaerobní bakterii, která se pomnožuje v tlustém střevě při potlačení většinové běžné střevní flóry působením podávaných antibiotik. Toxigenní kmeny C. difficile nesou geny kódující bakteriální toxiny, přičemž kmeny netoxigenní tyto geny nemají. Nástup onemocnění je vázán na produkci toxinů produkovaných toxigenními bakteriemi. Za primární příčinu klinických projevů spojených s onemocněním je považováno působení toxinu A, jež je střevní sliznici poškozujícím enterotoxinem (2,3). C. difficile zároveň produkuje toxin označovaný jako toxin B. Tento toxin B je považován za bakteriální cytotoxin. Je v současné době v mnoha laboratořích detekován metodou tkáňových kultur. Toxigenní kmeny C. difficile produkují buď oba toxiny nebo jen toxin B (4-7). Enzym glutamát dehydrogenáza C. difficile je dobrým antigenním markerem organismu ve stolici, protože je produkována ve velkém množstvím všemi kmeny bakterie nezávisle na jejich toxigenitě (8-10). Antigen může být prokázán ve vzorcích stolice použitím testu C. DIFF QUIK CHEKCOMPLETE™. Pozitivní výsledek testu GDH C. difficile potvrzuje přítomnost bakterie ve vzorku stolice, naopak negativní výsledek značí, že bakterie nejsou ve vzorku přítomny. Pozitivní výsledek testu pro toxiny A a B je potvrzením přítomnost toxigenního kmene
C. difficile.2

PRINCIP TESTU
C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE™ test používá k detekci enzymu glutamát dehydrogenázy a toxinů A a B bakterie C. difficile specifické protilátky proti těmto antigenům. Testovací kazeta obsahuje reakční okno (Reaction Window) obsahující tři vertikální line s vázanými imobilizovanými protilátkami. Testovací linie antigenu (“Ag”) obsahuje protilátky proti enzymu glutamát dehydrogenáze C. difficile . Kontrolní linie (“C”) je tečkovaná čára obsahující protilátky proti křenové peroxidáze (HRP). Linie v místě detekce toxinů A a B (“Tox”) obsahuje specifické protilátky proti toxinům A a B Clost. difficile. Během testu vznikající konjugát obsahuje protilátky proti bakteriální glutamát dehydrogenáze a protilátky proti toxinům A a B s navázanou křenovou peroxidázou. Při provádění testu je nejprve vzorek přidán do zkumavky obsahující směs konjugátu a diluentu. Takto naředěný vzorek je pipetou aplikován do jamky pro vzorek (Sample Well). Inkubace vzorku probíhá při pokojové teplotě 15 minut.
V průběhu této inkubace dochází v přítomnosti glutamát dehydrogenázy a toxinů A a B k jejich vazbě na specifické protilátky, které jsou součástí konjugátu s křenovou peroxidázou. Vzniklý komplex konjugát-antigen-protilátka migruje testovacím filtračním proužkem k membráně v reakční oblasti. Zde dochází v místě detekčních linií vazbě komplexu s imobilizovanými specifickými protilátkami proti bakteriální glutamát dehydrogenáze a toxinům A a B. Do reakčního okna je aplikován promývací pufr (Wash Buffer) a následně substrát. Po desetiminutové inkubaci je nejprve hodnocena vizuálně reakce antigenu “Ag”, kdy je průkazným pozitivním výsledkem testu objevení modré linie v oblasti reakce antigenu “Ag” reakčního okna (Reaction Window). Pokud je průkaz antigenu “Ag” pozitivní, je poté třeba vyhodnotit reakci v oblasti reakce toxinů “Tox”. Zde je opět pozitivním výsledkem testu objevení modré linie v příslušné “Tox” části reakčního okna (Reaction Window). Pozitivní reakce v kontrolní oblasti “C” vyjádřená objevením tečkované vertikální linie v části označené “C” reakčního okna (Reaction Window) je potvrzením, že test proběhl správně a výsledky je možno považovat za validní.

Cena na dotaz

+

POUŽITÍ
TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE™ test je rychlá membránová enzymová imunoanalýza pro detekci antigenu GDH (glutamát dehydrogenázy) a toxinů A a B bakterie Clostridium difficile v jediné detekční kazetě. Test prokazuje GDH jako antigen a detekuje přítomnosti C. difficile ve vzorcích stolice. U osob s podezřením na onemocnění způsobené bakterií Clostridium difficile prokazuje přítomnost toxigenního kmene C. difficile detekcí toxinů A a B. Je určen pro rychlou diagnosticku při podezření na onemocnění způsobené C. difficile. Stejně jako u ostatních testů detekujících C. difficile je třeba výsledky vždy hodnotit v souvislosti s anamnézou a aktuálním klinickým stavem pacienta.

POUZE PRO IN VITRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ.

KLINICKÝ VÝZNAM
Po léčbě antibiotiky dochází u mnoha pacientů k výskytu gastrointestinálních obtíží různého stupně intenzity, od klinicky málo významných průjmů až po závažně probíhající pseudomembranózní kolitidu. Mnoho z případů lehčích forem postantbiotických gastrointestinálních obtíží a většina případů pseudomembranózní kolitidy je způsobena toxigenními kmeny bakterie Clostridium difficile (1). Jedná se o oportunní anaerobní bakterii, která se pomnožuje v tlustém střevě při potlačení většinové běžné střevní flóry působením podávaných antibiotik. Toxigenní kmeny C. difficile nesou geny kódující bakteriální toxiny, přičemž kmeny netoxigenní tyto geny nemají. Nástup onemocnění je vázán na produkci toxinů produkovaných toxigenními bakteriemi. Za primární příčinu klinických projevů spojených s onemocněním je považováno působení toxinu A, jež je střevní sliznici poškozujícím enterotoxinem (2,3). C. difficile zároveň produkuje toxin označovaný jako toxin B. Tento toxin B je považován za bakteriální cytotoxin. Je v současné době v mnoha laboratořích detekován metodou tkáňových kultur. Toxigenní kmeny C. difficile produkují buď oba toxiny nebo jen toxin B (4-7). Enzym glutamát dehydrogenáza C. difficile je dobrým antigenním markerem organismu ve stolici, protože je produkována ve velkém množstvím všemi kmeny bakterie nezávisle na jejich toxigenitě (8-10). Antigen může být prokázán ve vzorcích stolice použitím testu C. DIFF QUIK CHEKCOMPLETE™. Pozitivní výsledek testu GDH C. difficile potvrzuje přítomnost bakterie ve vzorku stolice, naopak negativní výsledek značí, že bakterie nejsou ve vzorku přítomny. Pozitivní výsledek testu pro toxiny A a B je potvrzením přítomnost toxigenního kmene
C. difficile.2

PRINCIP TESTU
C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE™ test používá k detekci enzymu glutamát dehydrogenázy a toxinů A a B bakterie C. difficile specifické protilátky proti těmto antigenům. Testovací kazeta obsahuje reakční okno (Reaction Window) obsahující tři vertikální line s vázanými imobilizovanými protilátkami. Testovací linie antigenu (“Ag”) obsahuje protilátky proti enzymu glutamát dehydrogenáze C. difficile . Kontrolní linie (“C”) je tečkovaná čára obsahující protilátky proti křenové peroxidáze (HRP). Linie v místě detekce toxinů A a B (“Tox”) obsahuje specifické protilátky proti toxinům A a B Clost. difficile. Během testu vznikající konjugát obsahuje protilátky proti bakteriální glutamát dehydrogenáze a protilátky proti toxinům A a B s navázanou křenovou peroxidázou. Při provádění testu je nejprve vzorek přidán do zkumavky obsahující směs konjugátu a diluentu. Takto naředěný vzorek je pipetou aplikován do jamky pro vzorek (Sample Well). Inkubace vzorku probíhá při pokojové teplotě 15 minut.
V průběhu této inkubace dochází v přítomnosti glutamát dehydrogenázy a toxinů A a B k jejich vazbě na specifické protilátky, které jsou součástí konjugátu s křenovou peroxidázou. Vzniklý komplex konjugát-antigen-protilátka migruje testovacím filtračním proužkem k membráně v reakční oblasti. Zde dochází v místě detekčních linií vazbě komplexu s imobilizovanými specifickými protilátkami proti bakteriální glutamát dehydrogenáze a toxinům A a B. Do reakčního okna je aplikován promývací pufr (Wash Buffer) a následně substrát. Po desetiminutové inkubaci je nejprve hodnocena vizuálně reakce antigenu “Ag”, kdy je průkazným pozitivním výsledkem testu objevení modré linie v oblasti reakce antigenu “Ag” reakčního okna (Reaction Window). Pokud je průkaz antigenu “Ag” pozitivní, je poté třeba vyhodnotit reakci v oblasti reakce toxinů “Tox”. Zde je opět pozitivním výsledkem testu objevení modré linie v příslušné “Tox” části reakčního okna (Reaction Window). Pozitivní reakce v kontrolní oblasti “C” vyjádřená objevením tečkované vertikální linie v části označené “C” reakčního okna (Reaction Window) je potvrzením, že test proběhl správně a výsledky je možno považovat za validní.

QC Certifikáty


Související produkty

Rychlá in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení Streptococcus pyogenes skupiny A.
cena: na dotaz
Rychlá in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenu Legionella pneumophila.
cena: na dotaz
Rychlá in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenu Streptococcus pneumoniae.
cena: na dotaz

Rychlý kvalitativní test k detekci protilátek proti bakterii Treponema pallidum.

cena: na dotaz

Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás

")
Na našem webu www.medial.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.