Determine HIV 1/2 test x20

Kód produktu: 33-7D2346
HIV 1/2
Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Postupy uvedené v návodu musí být přesně dodržovány. Je-li test proveden jiným než doporučeným postupem nelze garantovat správnost získaných výsledků.

ÚČEL POUŽITÍ
Určeno pouze pro použití odborným zdravotnickým personálem. Determine™ HIV-1/2 je snadno vizuálně interpretovatelná kvalitativní imunoassay určená pro in vitro diagnostiku protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v lidském séru, plazmě či plné krvi. Test je určen k detekci protilátek proti HIV- 1/HIV-2 u infikovaných jedinců.

Poznámka: Národní předpisy mohou omezit použití rychlých diagnostických testů z lidských vzorků.

SHRNUTÍ A POPIS TESTU
Syndrom získané imunodeficience - AIDS (z anglického Acquired Immunodeficiency Syndrome) je charakterizován změnami v buněčné populaci T-lymfocytů. U infikovaného jedince způsobuje virus postupný pokles populace pomocných T-lymfocytů a takto imunosuprimovaný organismus je poté ohrožen mnohými oportunními infekcemi a některými malignitami. Virus, který vyvolává onemocnění AIDS existuje ve dvou známých typech jako HIV-1 a HIV- 2. Přítomnost viru v organismu vyvolává produkci specifických protilátek proti HIV-1 nebo HIV- 2.1,2,3

PRINCIP TESTU
Determine HIV-1/2 je immunochromatografický test ke kvalitativní detekci protilátek proti HIV-1 a HIV- 2. Klinický vzorek z aplikační oblasti vzlíná částí membrány obsahující konjugát antigenu s koloidním selenem. Ten se uvolňuje a dále celá směs migruje pevnou fází až k proužku s imobilizovanými rekombinantními antigeny a syntetickými peptidy v detekční oblasti (označené Patient). Jestliže vzorek pacienta obsahuje protilátky proti HIV-1 a/nebo HIV-2 dojde k jejich vazbě s konjugátem antigenu s koloidním selenem a následně také s antigeny v okně detekční oblasti za vzniku červené linie. Pokud vzorek protilátky proti HIV-1 a/nebo HIV-2 neobsahuje uvolněný konjugát vzlíná dále za oblast detekční linie a nedojde k zobrazení červené linie. Test obsahuje kontrolní oblast s kontrolní linií, která je vnitřní kontrolou správnosti provedení a funkčnosti testu.

Cena na dotaz

+

Související produkty

Kvalitativní imunologický test pro stanovení protilátek proti viru HIV 1/2
cena: na dotaz
Rychlá detekce a rozlišení antigenu viru chřipky A a B
cena: na dotaz
Rychlá in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenu Respiračního syncytiálního viru.
cena: na dotaz
In vitro diagnostika antigenu p24 a protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v lidském séru, plazmě či plné krvi.
cena: na dotaz

Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás

Na našem webu www.medial.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.