Determine HIV Ag/Ab Combo 20 testů

Kód produktu: 33-7D2646
ÚČEL POUŽITÍ
Determine® HIV-1/2 Ag/Ab Combo je snadno vizuálně interpretovatelná kvalitativní imunometoda určená pro in vitro diagnostiku antigenu (Ag) p24 viru HIV a protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v lidském séru, plazmě či plné krvi v jednom testu. Test je určen k detekci antigenu HIV a protilátek proti HIV-1/HIV-2 u infikovaných jedinců.

SHRNUTÍ A POPIS TESTU
Syndrom získané imunodeficience - AIDS (z anglického Acquired Immunodeficiency Syndrome) je charakterizován změnami v buněčné populaci T-lymfocytů. U infikovaného jedince způsobuje virus postupný pokles populace pomocných Tlymfocytů
a takto imunosuprimovaný organismus je ohrožen mnohými oportuními infekcemi a některými malignitami. Virus, který vyvolává onemocnění AIDS existuje ve dvou známých typech jako HIV-1 a HIV- 2. Přítomnost viru v organismu způsobí
sekreci antigenu - proteinu p24 1,2 a následně vyvolává produkci specifických protilátek proti HIV-1 nebo HIV- 2.3,4,5

PRINCIP TESTU
Determine® HIV-1/2 Ag/Ab Combo je imunochromatografický test ke kvalitativní detekci antigenu p24 a protilátek proti HIV-1 a HIV- 2. Klinický vzorek z aplikační oblasti vzlíná částí membrány obsahující biotinylované protilátky proti proteinu p24 a konjugát antigenu s koloidním selenem. Tato celá směs se přidáním vzorku mobilizuje a dále směs migruje pevnou fází až k oblasti s imobilizovaným avidinem, rekombinantními antigeny a syntetickými peptidy v detekční oblasti označené Patient.
Jestliže vzorek pacienta obsahuje protilátky proti HIV-1 a/nebo HIV-2 dojde k jejich vazbě s konjugátem antigenu s koloidním selenem a následně také s antigeny a syntetickými peptidy v okně detekční oblasti HIV Antibody za vzniku červené linie.
Pokud vzorek protilátky proti HIV-1 a/nebo HIV-2 neobsahuje uvolněný konjugát vzlíná dále za oblast detekční linie a nedojde k zobrazení červené linie v detekčním okně označeném HIV Antibody. V případě, že vzorek pacienta obsahuje antigen p24, dochází v aplikační oblasti k vazbě antigenu na biotinylované protilátky proti proteinu p24 a dále na protilátky proti
p24 značené koloidním selenem a následně tato směs migruje pevnou fází až k oblasti s imobilizovaným avidinem, kde se naváže a zobrazí se červená linie v okně detekční oblasti HIV Antigen. Pokud vzorek neobsahuje antigen p24 uvolněné
biotinylované protilátky proti proteinu p24 a stejně tak konjugát koloidního selenu a protilátek proti proteinu p24 vzlínají dále za oblast detekční linie a nedojde k zobrazení červené linie v detekčním okně označeném HIV Antigen. Test obsahuje kontrolní oblast s kontrolní linií, která je vnitřní kontrolou správnosti provedení a funkčnosti testu.

Cena na dotaz

+

Související produkty

Rychlá detekce a rozlišení antigenu viru chřipky A a B
cena: na dotaz
Kvalitativní imunologický test pro stanovení protilátek proti viru HIV 1/2
cena: na dotaz
Kvalitativní imunologický test pro stanovení protilátek proti viru HIV 1/2
cena: na dotaz
In vitro diagnostika antigenu p24 a protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v lidském séru, plazmě či plné krvi.
cena: na dotaz

Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás

Na našem webu www.medial.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.