Determine Syphilis Plasma x 100

Kód produktu: 33-7D2447

Cena na dotaz

+

NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ
Determine™ Syphilis TP je snadno vizuálně interpretovatelná kvalitativní imunoassay určená pro in vitro diagnostiku protilátek protiTreponema pallidum1 v lidském séru, plazmě či plné krvi. T.pallidum je bakteriální původce onemocnění syfilidy (příjice). Test je určen k detekci protilátek proti Treponema pallidum u infikovaných jedinců.

SHRNUTÍ A POPIS TESTU
Kauzální příčinou syfilidy je infekce bakterií Treponema pallidum1 . Jedná se o sexuálně přenosnou chorobu a nákaza se může také vertikálně přenést z těhotné matky na plod. Onemocnění syfilidou může být v latentních fázích onemocnění klinicky zcela bezpříznakové. Sérologické vyšetřovací metody ( netreponemové a trepomemové testy) jsou v současné době základními používanými metodami diagnostiky syfilidy. Netreponemové testy (VDRL, RPR, atd.) jsou obecně užívané metody pro screening a treponemové testy (TPHA, FTA-ABS, atd.) jsou specifickými konfirmačními testy.

BIOLOGICKÝ PRINCIP TESTU
Determine Syphilis TP je immunochromatografický test ke kvalitativní detekci protilátek proti antigenům Treponema pallidum. Klinický vzorek z aplikační oblasti vzlíná částí membrány obsahující konjugát antigenu Treponema pallidum s koloidním selenem. Ten se uvolňuje a dále celá směs migruje až k proužku s imobilizovanými antigeny Treponema pallidum v detekční oblasti. Jestliže vzorek pacienta obsahuje protilátky proti Treponema pallidum, dojde k jejich vazbě s konjugátem antigenu Treponema pallidum s koloidním selenem a následně také s antigeny v detekční oblasti za vzniku červené linie v detekčním okně. Pokud vzorek protilátky proti Treponema pallidum neobsahuje, uvolněný konjugát vzlíná dále za oblast detekční linie a nedojde k zobrazení červené linie. Test obsahuje kontrolní oblast s kontrolní linií, která je vnitřní kontrolou správnosti provedení a funčnosti testu.

QC Certifikáty


 


Související produkty

Rychlá in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení Streptococcus pyogenes skupiny A.
cena: na dotaz
Kontrolní tampóny
cena: na dotaz
Kontrolní tampóny
cena: na dotaz

Rychlý kvalitativní test k detekci protilátek proti bakterii Treponema pallidum.

cena: na dotaz

Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás

Na našem webu www.medial.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.