NycoCard D-Dimer Single Test 6 testů

Kód produktu: 33-1114301
Klinické použití
NycoCard D-Dimer je rychlý imunochemický test pro stanovení degradačních produktů – D-dimeru v plazmě.

Princip testu
NycoCard D-Dimer je založen na principu imunofiltrační metody. Vzorky plazmy jsou aplikovány do jamek na testovacích kazetách. Vzorek prosákne do testovací kazety. Zde je membrána nesoucí specifické monoklonální protilátky, které naváží procházející molekuly D-Dimeru. Konjugační roztok obsahuje specifické monoklonální protilátky, konjugované ultra malými částečkami zlata. D-Dimer navázaný na membráně reaguje s protilátkou konjugovanou zlatem na principu sendvičové metody. Přítomnost hladiny D-Dimeru ve vzorku nad 0,1 mg/l způsobí červené zabarvení membrány. Intenzita zabarvení odpovídá koncentraci D-Dimeru.
Vyhodnocení je provedeno fotometricky přístrojem NycoCard Reader II.

Měřitelné rozhraní
měřitelní rozhraní 0,1 – 20,0 mg/l při použití NycoCard Reader II
měřitelný interval 0,1 mg/l

Standardizace
Nejsou dostupné mezinárodní standardy. NycoCard D-Dimer je standardizován proti in vitro vzorku degradačních produktů. Koncentrace D-Dimeru v tomto vzorku byla porovnávána s Asserachrom D-Dimer.

Cena na dotaz

+

Proč s námi spolupracovat?

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena roku 1991. Od začátku své existence je zaměřena především na distribuci zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu světově renomovaných výrobců. V roce 2009 byla působnost společnosti rozšířena o testy pro hygienické stanice a potravinářské provozy. Nově je pak v nabídce také řada pro domácí péči a zdraví.


Více o nás

Na našem webu www.medial.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.