Společnost MEDIAL spol. s .r.o.

Společnost MEDIAL spol. s .r.o. byla založena v roce 1991 a je distribuční firmou s ryze českým kapitálem.

Již v prvním roce své existence se stala dodavatelem nejvýznamnějších zdravotnických center jako je IKEM, FN Motol, FN Královské Vinohrady, VFN, apod. Společnost zásobuje zdravotnická zařízení vysoce kvalitními produkty světově renomovaných výrobců.

Dodáváme se zejména zdravotnické přístroje a speciální zdravotnický materiál pro oblast kardiologie, kardiochirurgie, gastroenterologie, urologie, intenzívní péče, radiologie a gynekologie. MEDIAL spol. s .r.o. od počátku své existence aktivně využívá své největší přednosti, kterou byla a je hluboká znalost problematiky tohoto specifického trhu.

MEDIAL spol. s .r.o. aktivně spolupracuje s lékařskými kapacitami nejenom z České republiky. Neustále sleduje vývojové trendy ve zdravotnictví , účastní se kongresů veletrhů, organizuje i vlastní akce, a proto může lékařům nabídnout i kvalitní informační servis.

Za více než 20 let své existence si MEDIAL spol. s .r.o. získala stabilní pozici na trhu a přeměnila se z malé společnosti o třech zaměstnancích ve středně velkou společnost s 28 stálými zaměstnanci a s ročním obratem přesahující 280 mil. Kč Tento nárůst znamenal i nutnost rozšíření o další provozovnu v Hradci Králové a otevření nové pobočky v Ústí nad Labem.Vedení společnosti zůstává v Praze 4, kde má MEDIAL spol. s .r.o. vlastní objekt.

Dalším významným krokem bylo získání norem ISO 9001 pro obchodní společnost. Tímto prestižním certifikátem se společnost Medial automaticky zařadí mezi společnosti garantující prvotřídní kvalitu poskytovaných produktů a služeb.

Vedení Medial, spol. s r.o. se zavazuje zlepšováním svého systému managementu kvality

- neustále rozšiřovat svůj sortiment o moderní kvalitní produkty pro své zákazníky a umožnit tak zkvalitňování zdravotní péče

- být firmou efektivní, rentabilní a trvale zlepšující svoji ekonomickou výkonost

- být spolehlivým a flexibilním distributorem zdravotnických prostředků a léčiv v souladu se současně platnými právními předpisy, který nabízí svým zákazníkům optimální řešení

- být atraktivním zaměstnavatelem těm, kteří chtějí rozvíjet sebe i společnost Medial a kteří svým úsilím přispějí ke splnění stanovených cílů